naprawa palników

Bardziej efektywny jest układ przeciwprądowy

naprawa palników
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.
Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ. Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnic.

Widok do druku:

naprawa palników