Zęby - cytat z Wikipedii

Stomatologia Gliwice Stomatologia Gliwice
W stomatologii wyróżnia się następujące powierzchnie zęba: powierzchnię podniebienną ? od strony podniebienia w szczęce lub językową w żuchwie; powierzchnię przedsionkową ? od strony przedsionka jamy ustnej; zwana jest równi.

Widok do druku:

Stomatologia Gliwice