Nośnikiem energii który napędza pompę ciepła

ogrzewanie na olej zużyty ogrzewanie na olej zużyty
Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku.
Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazyno.