W tym znaczeniu termin ten dotyczy

naklejki reklamowe naklejki reklamowe
DTP (ang.

desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi.

Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do.

Widok do druku:

naklejki reklamowe