Funkcjonalne reklamy drukowane - naklejki, etykiety itp

eriałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do

Dodane: 14-03-2019 09:07
Funkcjonalne reklamy drukowane - naklejki, etykiety itp naklejki reklamowe

W tym znaczeniu termin ten dotyczy

DTP (ang. desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do